Tıbbi Uygulama Hataları Olgularında Bilirkişilik

Tıbbi Uygulama Hataları Olgularında Bilirkişilik

Hekim hatalarının ağırlıklı olduğu tıbbi uygulama hataları olguları her geçen gün artarak yargıya gelmektedir. Olayların artmasında bir çok faktör rol oynamaktadır. Faktörlere baktığımızda kamuoyunun, bu konu hakkında bilgilenmeye başlaması ve hasta hakları kavramını öğrenmeye başlamasının yanı sıra bu tip olaylarda uzmanlaşan avukatların sayısının artması da önemli rol oynamaktadır.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir unsur hekim uygulamalarında hedef her zaman iyileştirmeye yönelik olmasına karşın bazı durumlarda iyileştirmeye yönelik girişimler bazen hastada beklenmeyen zarar verici olaylara neden olabilmektedir.

Komplikasyon kavramı bu yüzden hekimlik uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Risk-yarar analizi bu açıdan çok önemli ve gereklidir. Günümüz hukuk anlayışında yer alan “izin verilen risk” kavramının tıbbi karşılığı “komplikasyon” dur ve tek başına kusur sayılmaz. Dolayısıyla hekim ve diğer sağlık personelleri, tıbbın kabul ettiği risk alanı çerçevesinde gerçekleşecek kötü sonuçlardan sorumlu tutulamazlar. Ancak hekim, tedavi sonucunda ortaya çıkacak riskten ancak kusur yapması halinde sorumlu tutulabilir.

Yargıda bilirkişinin önemi çok açıktır. Davanın aydınlatılmasında bilimsel görüşler çok önemli bir rol oynamaktadır. Bilirkişi görüşü bu açıdan önem taşımaktadır. Tıbbi uygulama hataları bu açıdan ilk sırada sayılması gereken olgu tipidir. Hastada bir zarar ortaya çıktığında, bu zararın tıbbi uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, uygulamanın kusurlu olup olmadığını belirleme görevi, tıbbi bilirkişilerindir. Adli bilirkişilik özellikle tıbbi değerlendirmenin doğru yapılmasıyla ancak belirlenebilen tıbbi uygulama hataları olgularında mutlaka başvurulması gereken bir boyuttur.

Tıbbi bilirkişilikte temel kriter : ortaya çıkan zararın objektif kriterler içerisinde bilimsel ölçütlerde uygulamayı yapanın eğitim düzeyini göz önünde bulundurarak, aynı ortam koşullarında, aynı yetkinlik düzeyinde bir hekimin göstermesi gereken özeni gösterip göstermediğine bakarak değerlendirilmesidir.