Aile Dizimi

Aile Dizimi

  • Kök ailedeki psikolojik dinamikleri anlamak,
  • Geçmişteki aile içi travmalar ile yüzleşmek,
  • Atalardan ve aile üyelerinden üstlenen ve bireye ait olmayan enerjileri, yükleri, rolleri, sorumlulukları onlara geri vererek özgürleşmeyi sağlamak.
  • Korkular, zayıflıklar, özgüven sorunları, öfke, kin, soğukluk ve katılık gibi duygular yerini kendine güvene, güçlü duruşa ve kararlılığa; sıcaklık ve derin bir içsel huzura verir.
  • Aile Dizimi Seans Sürecinde Halihazırda hayatta olmayan aile bireylerimizin yaşadıkları, şu anki hayatımız üzerindeki etkisini fark ederiz, kötü etkilerinden arınırız ve Kendi potansiyelimize ulaşırız.
  • Anne/ Baba olma ve rol karmaşalarının yarattığı etkileri çözmek
  • Seçilen temsilciler ve kolektif bilinçaltından gelen bilgiler ve duygularla tıkanıklık yaratan sorun bulunur ve çözülür.