Diş Hekimi Asistanlığı

Diş Hekimi Asistanlığı

Diş hekimi asistanlığı, eğitim görerek diş hekimine tedavi süreci boyunca yardım eden kişiye diş hekimi asistanı denir. Diş hekimi asistanı, diş hekimi asistanlığı almış donanımlı kişidir. Diş hekimi asistanlığı kursunda eğitim alarak sertifika kazanmaya hak kazanan diş hekimi asistanlığına aday kişilerin, Diş hekimi asistanlığı kursundan mezun olduktan sonra sertifika alması sonucunda özel hastaneler, devlet hastaneleri, muayenehaneler, klinikler gibi farklı kurumda çalışma fırsatına sahip olabilir. Diş hekimi asistanının görevlerinden bahsedecek olur isek; Hasta takibini yapma ve randevuları düzenleme görevini en başta söyleyebiliriz. Örneğin bir diş hekimliği binasına gelerek muayene olan bir hastanın fiziki ve teknik takibini yapmak diş hekimi asistanının görevleri arasındadır. Eğer ki bir diş doktoru hastane, klinik, pansiyon gibi yerlerde çalışmayıp kendine ait bir büro açtıysa ve online ya da manuel olarak hasta kaydı alıyor ise hasta randevu ve kayıt işlemlerini düzenlemek yine diş hekimi asistanının görevidir. Bir diğer görevi ise diş hekiminin operasyon yaparken kullandığı ekipman ve araçları her daim temiz, hijyenik ve kullanıma hazır bir halde tutmasıdır. Çünkü her an acil bir durum ortaya çıkabilir ve acilen kullanılması gereken ekipman ve araçların operasyon yapmaya uygun olmaması durumunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu ve bunun gibi olaylar ile ilgilenmek diş hekimi asistanının başlıca görevleri arasındadır. Bu araçların onarımını yapmak da diş hekimi asistanının görevidir. Diş hekimi asistanının bir diğer görevi de; hastane, poliklinik, muayenehane gibi yerlerde tıbbi atıkların doğru bir şekilde yönetilmesidir. Tıbbi atıkların doğru bir biçimde ve ayrıştırılarak toplanması, bunların yetkili kişilere doğru zamanda eksiksiz bir biçimde teslim edilmesi görevi de diş hekimi asistanı için büyük bir önem teşkil etmektedir.