Grafik Tasarımcı Eğitimi

Grafik Tasarımcı Eğitimi

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi  görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki  boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı,  ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda  dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik  sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama,  hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir.