İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi

 

İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi

Eğitim İçeriği

1) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2) İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVLERİ VE İLKELERİ

3) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ

4) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÇEVRESİ

5) KADROLAMA İŞ ANALİZİ

6) İŞ ETÜDÜ

7) İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

8) EĞİTİM VE GELİŞTİRME

9) İŞE ALMA AŞAMALARI

10) İŞ ANALİZİ

11) ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

12) İŞ GÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

13) PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

1- İnsan Kaynakları Eğitimi'ne Kimler Katılabilir?

- İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler,  
- İnsan kaynakları departmanında çalışan uzman ve yöneticiler,
- İnsan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman ve yöneticiler,
- Kariyerine insan kaynakları yönetimi alanında devam etmek isteyenler,
- İnsan kaynakları alanında kariyer planlayan üniversite öğrencileri ve mezunlar,
- İnsan kaynakları alanına ilgi duyan ve bu alanda kariyer hedefleyenler.

2- İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi Nedir? 

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini,  var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.


İnsan kaynakları, bir işletmede gereken insan kaynağının sağlanması, işe alım süreçleri, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.


İşletmelerde verimliliğin artırılması, rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olması, yönetimde doğru stratejiler oluşturarak doğru insan kaynakları politikaları üretmesi gerekir. 


İnsan kaynakları sertifika eğitimi; temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırır.


İnsan kaynakları sertifika eğitimi; nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak insan kaynakları alanında profesyonelleşmesini sağlamaktadır. 

3- Sertifikalı İnsan Kaynakları Eğitimi İçeriği;

- İK planlama ve işe yerleştirme
- İş Analizi
- Mülakat Teknikleri
- Eğitim Planlama ve Oryantasyon
- Performans Değerlendirme
- Motivasyon Yönetimi
- Kariyer Planlama
- İş Değerleme, Ücret Yönetimi
- İş Kanunu
- Personel ve Özlük İşleri
- Etkili İletişim ve Liderlik

4- İnsan Kaynakları Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır? 


İnsan kaynakları sertifika eğitimi; insan kaynakları yönetimi kavram, ilke ve tanımlarını yapabilmek, müzakere kavramının öğrenilmesi, insan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek, insan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayabilmek ve bunları uygulayabilecek yetkinlikte olmak için size beceriler kazandırır.

Temel insan kaynakları yönetimi işlevlerinden işgücü arama, seçme ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak, konuyla ilgili kilit noktalara hakim olmak, etkili mülakat ve karar süreci yönetebilmek, performans değerleme ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak bunun yanı sıra performans değerleme yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak alanınızda fark yaratmanıza neden olacaktır.

 İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olmak, iş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenmek, iş değerleme yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak, insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve insan kaynakları yönetimi başarı göstergeleri neler olduğunu ifade edebilmek, insan kaynakları bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi bilgi ve donanımların kazanmanıza yardımcı olacaktır.


İnsan kaynakları sertifikasıyla, özel istihdam bürolarında, insan kaynakları danışmanlık merkezlerinde, işe alım ve işten çıkarma işlemleri olan bütün kurumlarda, bordrolama ve özlük işlerinde ve tüm insan kaynakları departmanlarında çalışabilirsiniz.