Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

LK YARDIMIN ÖNEMİ NEDİR?

Beklenmedik bir kaza ya da hayati tehlike oluşturan herhangi bir durumda mevcut araç ve gereçlerle uygulanan her bir tıbbi desteğe ilk yardım adı verilir. İlk yardımın sağlık görevlileri ya da ilk yardım eğitimi alan kişiler tarafından yapılması büyük önem taşır.

Bir kaza ya da yaralanma anında yaşamanın sürdürülebilirliğine destek sağlamak amacıyla uygulanan ilk yardım, hasta ya da yaralının durumunun stabil tutmayı amaçlar. Hastalıktan iyileşmeye doğru atılan adımlar bütününü oluşturan ilk yardım, ilaçsız müdahalelerdir. 

İLK YARDIM EĞİTİMİ NEDEN GEREKLİDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında ‘çok tehlikeli’, ‘tehlikeli’ ve ‘az tehlikeli’ olarak belirlenen iş yerlerinde mutlaka ‘Temel İlkyardım Eğitimi’ sertifikası almış bir kişinin bulunması zorunludur. 

Yalnızca tehlike arz eden iş yerlerinde değil günlük hayatın içerisinde de ilk yardım eğitimi önemli yer tutar. 

Ev ve trafik kazalarında, sağlık ekiplerinden destek alınana kadar geçen sürede kritik adımları oluşturan ilk yardım, hızlı ve bilinçli yapılacak müdahale ile kazazedeleri hayatta tutar.

Kanama, yanık, tıkanma, şok ve bayılma, bilincin kapalı olması, solunum yetersizlikler vb. birçok farklı duruma ilişkin etkili sonuç almayı sağlayan basit adımları içeren İlk Yardım Eğitimi’nde ilk müdahale ‘ABC’ şeklinde değerlendirilir. 

Herhangi bir kaza durumunda bilinç durumu kontrol edildikten sonra;

A: Havayolunun kontrol edilerek değerlendirilmesi,

B: Solunum durumunun kontrol edilerek değerlendirilmesi,

C: Şah damarından 5 saniye nabız alarak dolaşımın değerlendirilmesi

Temel ilk yardımın ilk adımlarıdır. 

İLK YARDIMCI KİMDİR?

İlk yardım tanımının içerisinde bulunan amaçlar doğrultusunda, tıbbi araç ve gereçler olmaksızın hasta ya da yaralıya mevcut araç ve gereçlerle müdahale ederek, ilaçsız uygulamaları yapmak üzere eğitim almış kişi ya da kişilere İlk yardımcı adı verilir.

İLK YARDIMCIDAN BEKLENENLER NEDİR?

- İnsan vücuduna ilişkin temel bilgilere hâkim olmak,

- Sakin, güvenli, hızlı ve pratik olmak,

- Mevcut olanakları en hızlı biçimde kullanabilmek,

- Sağlık ekipleri ile doğru iletişim kurmak,

- Çevreyi organize ederek güvenliği sağlamak. 

 

İLK YARDIM NASIL UYGULANIR?

  • Olay yerinde güvenli bir alan oluşturulur,
  • Hasta ya da yaralının güvenli alanda kalması sağlanır,
  • Durum tespiti yapılarak en hızlı müdahale için gerekli malzeme belirlenir,
  • Hasta ya da yaralıya müdahale mümkün olduğunca yerinde yapılır,
  • Hasta ya da yaralının endişeleri giderilerek, sakinleşmesi sağlanır,
  • Hasta ya da yaralının durumunu görmesine izin verilmez,
  • Sağlık birimleriyle iletişim kurularak, gerekli bilgiler vakit kaybetmeden aktarılır. 

 

HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ NASIL UYGULANIR?

Dört halkadan oluşan Hayat Kurtarma Zinciri’nin ilk iki halkası da ilk yardım eğitimi alan kişilerin görevleri arasındadır.

Hayat Kurtarma Zinciri’nin ilk yardım görevlisinin sorumluluğunda olan ilk iki koşulu; “sağlık kuruluşuna haber verilmesi”, ikinci zincirini “olay yerinde yaşam desteğinin uygulanması”dır. Son iki halkaya ait olan üçüncü adım; “Acil Tıp Teknisyenleri tarafından müdahale edilmesi” ve son adım ise “Sağlık kurumlarının acil birimlerinde yapılan müdahale”dir. 

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR?

Temel okuma – yazma becerilerine sahip olan ve ilköğretim diploması olan 18 yaş üzeri her birey İlk Yardım Eğitimi alabilir. Aynı zamanda kişisel olarak ilk yardım eğitimine ilgi duyanlar ve meslek hayatına atılacak kişiler de eğitimden faydalanabilir. Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘tehlikeli’ olarak belirlenen kurum – kuruluşlarda görev alan yöneticiler dâhil olmak üzere tüm personel İlk Yardım Eğitimi alarak şirketlerin eleman ihtiyacını karşılayabilir.